Thursday, June 18, 2009

SOP DARI MCMC

BERITA TERKINI DARI MCMC

Di bawah ini saya panjangkan email yang disampaikan oleh rakan kita di Segamat untuk tindakan - perhatian dan makluman rakan-rakan semua...Daripada: North Johor Ham Community <9w2nos@gmail.com>
Subjek: North Johor Ham Community's Newsletter
Kepada: 9w2ipt.
Tarikh: Selasa, 9 Jun, 2009, 8:58 AMSent by Penghulu On 09 June 2009 Subject: Resend - GUIDELINE FOR APPARATUS ASSIGNMENT 20 May 2009 (SKMM/G/01/09)

Salam Persahabatan,

Pihak kami ingin memaklumkan kepada rakan-rakan semua bahawa SKMM telah mengeluarkan Garispanduan (Guideline) (SKMM/G/01/09) yang terkini pada 20 May 2009.

Diharapkan semua rakan-rakan dapat memaklumkan kepada SWAL perkembangan terkini dan kenalpasti pindaan atau berubahan yang terdapat didalam Guideline terbaru ini.

Sila download GUIDELINE FOR APPARATUS ASSIGNMENT 20 May 2009 (SKMM/G/01/09) di sini untuk Guideline terbaru.

Sekian.

Wassalam

Penghulu,
Segamat Ham Community
http://segamathamclub.comterima kasih dari 9w2ipt

No comments: